skip to Main Content

SERVEIS

Logística

La finalització de la producció s’orienta a la preparació del material per al seu lliurament basada en el coneixement amb antelació de les necessitats del client en les preferències d’acondicionament, d’identificació específica i d’agrupació, si fos el cas, i destinataris del producte gràfic acabat , per tal d’aconseguir la disposició del treball en òptimes condicions per al seu ús.

Transport propi

A Alfaprinting disposem de transport propi per a la realització dels lliuraments de materials acabats en l’àrea de la província de Barcelona, com a mitjà preferent per donar un millor i personalitzat servei de lliurament dels treballs.

Col·laboradors especialitzats

Per a enviaments de gran volum o a destinataris en punts allunyats podem ocupar-nos de la gestió de contractació amb col·laboradors especialitzats i de confiança en la realització dels mateixos.

El nostre objectiu primordial és aconseguir maximitzar l'èxit dels nostres clients.

Back To Top