skip to Main Content

Legal

Qui som

Alfa Printing, S.L.
Polígon Industrial Famades
C/ Rosselló, 52
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
N.I.F.: B65761975
info@alfaprinting.es
Telèfon: +34 93 377 89 88
Fax: +34 93 377 28 11

 

El lloc d’ALFA PRINTING, S.L., conté informació relativa als productes ALFA PRINTING, S.L. i als seus programes promocionals.

ALFA PRINTING, S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc Web. ALFA PRINTING, S.L. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc Web, proporcionats per tercers.

ALFA PRINTING, S.L. no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc Web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al lloc Web, prevaldrà la versió impresa, llevat del que estableix respecte a errades i actualitzacions.

Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe en les pàgines d’aquest lloc Web es revisen en profunditat abans de la publicació; però, com qualsevol altra creació intel·lectual que inclou activitat humana i mecànica no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d’errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents, pel que ALFA PRINTING, S.L. recomana amb insistència als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc Web incorpori, que confirmin les dades que resultin d’interès essencial per a ells a través de les vies de comunicació personal, telefònica, per fax i per correu electrònic que es proporcionen en aquestes mateixa pàgines i en els mitjans de comunicació.

Tota la informació inclosa en aquest lloc té fins exclusivament informatius. Aquest lloc no ha de ser usat o entès com a substitut de la informació que li faciliti un Representant Oficial d’ALFA PRINTING. La informació continguda en aquest lloc no suposa un compromís per part d’ALFA PRINTING, S.L. i no pot ser considerada com una oferta de venda.

La informació continguda o facilitada per aquest lloc d’ALFA PRINTING, S.L., té fins exclusivament informatius i no constitueix una oferta de venda dels productes d’ALFA PRINTING, S.L. Els preus són els recomanats de venda al públic, de manera que els preus finals que ofereixi un altre Representant Oficial poden ser diferents. La compra de qualsevol producte d’ALFA PRINTING, S.L. està subjecta als termes i condicions fixats en cada contracte de compravenda.

Acceptació per l'usuari i ús correcte del lloc Web

Aquest document (d’ara endavant Avís Legal) té per objecte regular l’ús d’aquesta pàgina Web (en endavant Web), que Alfa Printing, S.L. posa a disposició del públic en l’URL www.alfaprinting.es.

L’utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

Alfa Printing, S.L. pot oferir a través del Web, serveis que es poden sotmetre a unes condicions particulars sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada servei concret.

Alfa Printing, S.L. es compromet a vetllar per l’exactitud i actualitat del contingut del Web, incloent – a títol enunciatiu i segons correspongui – les dades sobre els productes, preus, serveis, assistència i altres.

Sense perjudici de l’assumpció d’aquest compromís, Alfa Printing, S.L. no està en posició d’oferir, ni ofereix garantia respecte a l’exactitud de la informació de qualsevol tipus recollida en el Web i que per error o omissió sigui incorrecta o hagi pogut quedar antiquada. Amb l’objectiu de minimitzar els inconvenients ocasionats per possibles errors es recomana la utilització d’aquests com orientatius.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Alfa Printing, S.L. o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el Web i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

Alfa Printing, S.L. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’Alfa Printing, S.L. o del titular dels mateixos.

Règim de responsabilitat

A) Responsabilitat per l’ús del Web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant Alfa Printing, SL, exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari .

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Alfa Printing, S.L. basada en la utilització per l’Usuari del Web. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Alfa Printing, S.L. amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

B) Responsabilitat pel funcionament del Web
Alfa Printing, S.L. exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Alfa Printing, S.L.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Alfa Printing , SL

C) Responsabilitat per links
Alfa Printing, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora del Web ja que la funció dels links que puguin aparèixer és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

Alfa Printing, S.L. s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir així com dels perjudicis que pugui patir en virtut de la informació trobada en el Web enllaçat.

D) Responsabilitat per publicitat
Part del Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Alfa Printing, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest Web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@alfaprinting.es.

E) Responsabilitat per fòrums i blogs
Alfa Printing, S.L. ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris i de remetre fotografies, per incorporar-los en les seccions corresponents, ja sigui en un fòrum o en un vinculat a la Web. La publicació dels cometaris i / o les fotografies està subjecta al present Avís Legal. Si vostè no està d’acord amb aquest, li preguem no utilitzi aquests serveis.

D’altra banda, els blocs que no tinguin vinculació amb Alfa Printing, S.L. i les xarxes socials a les quals accedeixi l’Usuari, es regularan per la política de privacitat que aquests blocs o xarxes socials tinguin implementades, no fent-se Alfa Printing, S.L. responsable dels continguts que en aquests puguin albergar-se.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i / o ha enviat les fotografies, és l’única responsable dels mateixos, així com d’assegurar-se que la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Els comentaris i / o les fotografies, no reflecteixen l’opinió d’Alfa Printing, S.L., ni Alfa Printing, S.L. fa declaracions al respecte. Alfa Printing, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els comentaris i / o les fotografies continguts al fòrum.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies.

L’Usuari subministrador del text i/o les fotografies cedeix a Alfa Printing, S.L. els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I en especial, l’Usuari cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i/o les fotografies al Web d’Alfa Printing, S.L., per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o les fotografies, per a la seva utilització i explotació per part d’Alfa Printing, S.L. a través de la seva pàgina Web. En el cas que l’Usuari desconegui si disposa dels drets per a realitzar la cessió a Alfa Printing, S.L., haurà d’advertir-ho expressament.

Alfa Printing, S.L. no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús reproducció, distribució o comunicació pública dels textos i/o les fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En aquest cas, l’Usuari accepta que serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació per part d’un tercer que al·legui disposar de drets sobre els textos i/o les fotografies.

Alfa Printing, S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotografies cedides per a la realització d’exposicions o l’edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre mitjà o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies albergats al fòrum o en qualsevol altra secció del Web, quan Alfa Printing, S.L. ho estimi oportú.

Alfa Printing, S.L. no serà responsable per la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que Alfa Printing, S.L. tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible l’accés a elles.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en el Web hauran de fer-ho dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@alfaprinting.es.

Tractament de les dades obtingudes a través de les cookies

S’adverteix a l’usuari que aquest lloc Web utilitza cookies. Les cookies són petits blocs d’informació que el navegador emmagatzema al disc dur del seu ordinador i que permeten ALFA PRINTING, S.L. prestar serveis com la possibilitat de recordar determinats aspectes de la seva última recerca de continguts perquè les recerques posteriors resultin més ràpides. Les cookies poden esborrar-se del seu disc dur si així ho desitja. La majoria dels navegadors accepten les cookies de forma automàtica, encara que pot canviar la configuració del seu ordinador per evitar que això passi. Fins i tot sense cookies podrà fer servir la major part dels serveis de la nostra Web.

Aquest lloc Web pot utilitzar les cookies següents::

Cookies de sessió
Les cookies de sessió són memoritzades i únicament tenen validesa temporal, és a dir, fins que l’usuari finalitza la navegació per la pàgina Web. Aquestes cookies no graven de forma permanent cap informació al disc dur del seu ordinador.

Cookies de navegació
L’objectiu principal de les cookies de navegació és evitar oferir-los recomanacions no afins als seus interessos i oferir-vos propostes comercials dirigides i personalitzades. Aquestes cookies de navegació basen la seva utilitat en el seguiment temporal de la navegació per Internet. L’Usuari té la possibilitat d’eliminar aquest tipus de cookies abans d’iniciar la navegació per altres pàgines del lloc Web.

Cookies estadístiques
Les cookies estadístiques permeten conèixer la següent informació:

 • La forma d’interactuar els usuaris al lloc Web.
 • Recull informació de forma anònima.
 • Elabora informes de tendències de llocs web sense identificar usuaris individuals.

Per realitzar les estadístiques d’ús del nostre lloc Web fem servir eines estadístiques amb un abast limitat a les funcions descrites en el paràgraf anterior i amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que busca.

Cookies de tercers
En determinades ocasions podem oferir a través de la nostra pàgina Web continguts de tercers, per exemple de la xarxa social Facebook. Aquests tercers poden instal·lar cookies que escapen del nostre control.

Gestió de cookies

Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur . Per a això, li suggerim la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment fa servir. També pot utilitzar les eines de bloqueig de cookies de rastreig com Do Not Track, que pot descarregar del lloc: http://www.abine.com/dntdetail.php.

Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part d’Alfa Printing, configurant per a això el seu navegador en els termes que preveu el punt anterior.

Sense perjudici de l’anterior, tingui en compte que la deshabilitació de les mateixes podria afectar el correcte funcionament de determinades seccions del lloc Web.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

 • Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privadesa.
 • Si utilitzeu Firefox, per a Mac en l’opció de menú Preferències, seleccionant Privadesa, accedint a l’apartat Mostra Cookies, i per a Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.
 • Si utilitzeu Safari, en l’opció de menú Preferències, seleccionant Privadesa.
 • Si utilitzeu Google Chrome, en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l’opció Configuració de continguts de la secció Privadesa, i finalment marcant Cookies al diàleg “Configuració de contingut”.

Modificacions de l'avís legal

Alfa Printing, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ la presentació i configuració d’aquest Web, així com els serveis i condicions requerides per utilitzar el Web i els seus serveis.

L’Usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament l’esmentat Avís Legal.

Confidencialitat

Alfa Printing, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Observacions de l'usuari

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Alfa Printing, S.L. a través de la Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a Alfa Printing, S.L. es consideraran no confidencials, reservant-se Alfa Printing, S.L. el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s’interpretarà sota la legislació espanyola.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. i l’Usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Alfa Printing, S.L. i l’Usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Dades i Privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Alfa Printing, S.L.
Dir. postal: Polígon Industrial Famades, Calle Rosselló, 52, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Espanya.
Telèfon: +34 93 377 89 88
Correu electrònic: info@alfaprinting.es

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable, us informem que en Alfa Printing, S.L. (Des d’ara ALFA PRINTING) tractem les dades que ens facilites per a les següents finalitats:

 1. Gestionar les dades dels usuaris que contacten amb ALFA PRINTING a través dels formularis del Web que estan a disposició de l’usuari. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina Web; així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’usuari via telefònica, electrònica, o sms si cal.
 2. Atendre a les teves consultes i sol·licituds.
 3. Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis.
 4. Realitzar enquestes de satisfacció i fins estadístics.
 5. Si consents, les teves dades podran ser utilitzades per informar-te i fer-te arribar periòdicament comunicacions de nous productes que puguin ser del teu interès així com oferir promocions, convidar-te a esdeveniments o altres. Podrem enviar-aquestes informacions tant a través de mitjans impresos, com electrònics i telefònics.
 6. Si consents, les teves dades podran ser utilitzades per a conèixer-te millor i elaborar el teu perfil. En cas d’estar disponibles, podran incorporar-se als perfils que s’elaborin sobre tu aquelles dades que puguis haver facilitat personalment o poden haver-se generat durant la teva utilització dels productes i serveis, informació addicional com aficions o delegació preferida, així com l’historial de client. Aquesta acceptació no suposa la presa de decisions automatitzades.
 7. Relació amb la Xarxa Oficial de Representants: posar-te en contacte amb els Representants de la nostra Xarxa Oficial a l’efecte de gestionar i tramitar la teva sol·licitud.

3. Tipologia de dades que es tracten
En el marc de la prestació dels serveis i condicionat a les finalitats consentides per tu, tractarem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives i de contacte per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.
 • Dades de preferències i aficions, si n’hi haguessin en el formulari que omplis,
 • Dades d’informació comercial, les que ens facilitis sobre les teves preferències per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu.

4. Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades mentre siguin necessàries per donar resposta a les peticions o sol·licituds que ens hagis fet, per la relació contractual, i en qualsevol cas fins que no demanis la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de subscripció als serveis sol·licitats (com podrien ser una visita comercial, newsletter o elaboració d’un pressupost entre d’altres).

El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals referides anteriorment, es basa en el consentiment que ens has prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Pots retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a info@alfaprinting.es.

6. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les teves dades seran comunicades al representant que hagis seleccionat en el formulari corresponent amb domicili segons s’indica en les dades del mateix. Aquesta comunicació és necessària perquè puguem cursar la teva petició o sol·licitud.

També podran ser cedides en els casos en què hi hagi una obligació legal.

7. Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Alfa Printing, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podràs exercir aquests drets mitjançant petició enviant un correu electrònic a info@alfaprinting.es, adjuntant una còpia del teu DNI o altre document que acrediti la teva identitat, i indicant clarament el dret que vols exercir.

Finalment t’informem que pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

8. Dades subministrades sense consentiment.
Et recordem que en el cas que ens proporcions dades relatives a una altra persona física hauràs, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-lo dels extrems continguts en la present clàusula.

Back To Top