skip to Main Content

Legal

Qui som

Alfa Printing, S.L.
Polígon Industrial Famades
C/ Rosselló, 52
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
N.I.F.: B65761975
info@alfaprinting.es
Telèfon: +34 93 377 89 88
Fax: +34 93 377 28 11

 

El lloc d’ALFA PRINTING, S.L., conté informació relativa als productes ALFA PRINTING, S.L. i als seus programes promocionals.

ALFA PRINTING, S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc Web. ALFA PRINTING, S.L. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc Web, proporcionats per tercers.

ALFA PRINTING, S.L. no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc Web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al lloc Web, prevaldrà la versió impresa, llevat del que estableix respecte a errades i actualitzacions.

Les informacions, continguts i dades de qualsevol classe en les pàgines d’aquest lloc Web es revisen en profunditat abans de la publicació; però, com qualsevol altra creació intel·lectual que inclou activitat humana i mecànica no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d’errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i problemes equivalents, pel que ALFA PRINTING, S.L. recomana amb insistència als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc Web incorpori, que confirmin les dades que resultin d’interès essencial per a ells a través de les vies de comunicació personal, telefònica, per fax i per correu electrònic que es proporcionen en aquestes mateixa pàgines i en els mitjans de comunicació.

Tota la informació inclosa en aquest lloc té fins exclusivament informatius. Aquest lloc no ha de ser usat o entès com a substitut de la informació que li faciliti un Representant Oficial d’ALFA PRINTING. La informació continguda en aquest lloc no suposa un compromís per part d’ALFA PRINTING, S.L. i no pot ser considerada com una oferta de venda.

La informació continguda o facilitada per aquest lloc d’ALFA PRINTING, S.L., té fins exclusivament informatius i no constitueix una oferta de venda dels productes d’ALFA PRINTING, S.L. Els preus són els recomanats de venda al públic, de manera que els preus finals que ofereixi un altre Representant Oficial poden ser diferents. La compra de qualsevol producte d’ALFA PRINTING, S.L. està subjecta als termes i condicions fixats en cada contracte de compravenda.

Acceptació per l'usuari i ús correcte del lloc Web

Aquest document (d’ara endavant Avís Legal) té per objecte regular l’ús d’aquesta pàgina Web (en endavant Web), que Alfa Printing, S.L. posa a disposició del públic en l’URL www.alfaprinting.es.

L’utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena de l’usuari de totes i cadascuna de les Condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

Alfa Printing, S.L. pot oferir a través del Web, serveis que es poden sotmetre a unes condicions particulars sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada servei concret.

Alfa Printing, S.L. es compromet a vetllar per l’exactitud i actualitat del contingut del Web, incloent – a títol enunciatiu i segons correspongui – les dades sobre els productes, preus, serveis, assistència i altres.

Sense perjudici de l’assumpció d’aquest compromís, Alfa Printing, S.L. no està en posició d’oferir, ni ofereix garantia respecte a l’exactitud de la informació de qualsevol tipus recollida en el Web i que per error o omissió sigui incorrecta o hagi pogut quedar antiquada. Amb l’objectiu de minimitzar els inconvenients ocasionats per possibles errors es recomana la utilització d’aquests com orientatius.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Alfa Printing, S.L. o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el Web i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

Alfa Printing, S.L. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’Alfa Printing, S.L. o del titular dels mateixos.

Règim de responsabilitat

A) Responsabilitat per l’ús del Web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant Alfa Printing, SL, exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari .

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Alfa Printing, S.L. basada en la utilització per l’Usuari del Web. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Alfa Printing, S.L. amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

B) Responsabilitat pel funcionament del Web
Alfa Printing, S.L. exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Alfa Printing, S.L.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Alfa Printing , SL

C) Responsabilitat per links
Alfa Printing, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora del Web ja que la funció dels links que puguin aparèixer és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

Alfa Printing, S.L. s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir així com dels perjudicis que pugui patir en virtut de la informació trobada en el Web enllaçat.

D) Responsabilitat per publicitat
Part del Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Alfa Printing, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest Web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@alfaprinting.es.

E) Responsabilitat per fòrums i blogs
Alfa Printing, S.L. ofereix als usuaris la possibilitat d’introduir comentaris i de remetre fotografies, per incorporar-los en les seccions corresponents, ja sigui en un fòrum o en un vinculat a la Web. La publicació dels cometaris i / o les fotografies està subjecta al present Avís Legal. Si vostè no està d’acord amb aquest, li preguem no utilitzi aquests serveis.

D’altra banda, els blocs que no tinguin vinculació amb Alfa Printing, S.L. i les xarxes socials a les quals accedeixi l’Usuari, es regularan per la política de privacitat que aquests blocs o xarxes socials tinguin implementades, no fent-se Alfa Printing, S.L. responsable dels continguts que en aquests puguin albergar-se.

La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i / o ha enviat les fotografies, és l’única responsable dels mateixos, així com d’assegurar-se que la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Els comentaris i / o les fotografies, no reflecteixen l’opinió d’Alfa Printing, S.L., ni Alfa Printing, S.L. fa declaracions al respecte. Alfa Printing, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els comentaris i / o les fotografies continguts al fòrum.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies.

L’Usuari subministrador del text i/o les fotografies cedeix a Alfa Printing, S.L. els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I en especial, l’Usuari cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i/o les fotografies al Web d’Alfa Printing, S.L., per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.

L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l’autor o propietari del text i/o les fotografies, per a la seva utilització i explotació per part d’Alfa Printing, S.L. a través de la seva pàgina Web. En el cas que l’Usuari desconegui si disposa dels drets per a realitzar la cessió a Alfa Printing, S.L., haurà d’advertir-ho expressament.

Alfa Printing, S.L. no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús reproducció, distribució o comunicació pública dels textos i/o les fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En aquest cas, l’Usuari accepta que serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació per part d’un tercer que al·legui disposar de drets sobre els textos i/o les fotografies.

Alfa Printing, S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotografies cedides per a la realització d’exposicions o l’edició de llibres, catàlegs o publicacions anàlogues, en suport físic, digital, o qualsevol altre mitjà o suport que permeti la seva reproducció, distribució i/o comunicació pública.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies albergats al fòrum o en qualsevol altra secció del Web, quan Alfa Printing, S.L. ho estimi oportú.

Alfa Printing, S.L. no serà responsable per la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que Alfa Printing, S.L. tingui coneixement efectiu que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible l’accés a elles.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en el Web hauran de fer-ho dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@alfaprinting.es.

Política de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur únicament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria d’aquestes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen a la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Segons quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent-se tractar de cookies de sessió o cookies persistents. Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental. Per a més informació pot consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques
Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament de la pàgina web.

Utilitzem les cookies cookielawinfo-checkbox-non-necessary i viewed_cookie_policy per al funcionament de l’avís de la política de cookies de la pàgina web i per recordar la preferència de l’usuari sobre l’acceptació o no d’aquesta informació.

Cookies d’anàlisi
Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar les cookies: _ga, _gat_gtag_UA i _gid.

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al número d’usuaris que accedeixen al web, el número de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquesta pàgina web.

Cookies de tercers
La nostra pàgina web utilitza serveis de tercers que permeten millorar els serveis oferts. És el cas de Google Maps que utilitza cookies per a visualitzar ubicacions geogràfiques, que són gestionades enterament per Google.

Per a més informació, podeu consultar la política de privadesa de Google: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Quin ús li donem als diferents tipus de cookies?

Segons la seva finalitat:

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials…).
Cookies de personalització Les cookies de personalització permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració…).
Cookies analítiques Les cookies d’anàlisis són les utilitzades per a dur a terme l’anàlisi anònima del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb la fi objectiva de millorar els llocs web.
Cookies publicitàries Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris de la web. A més, aquestes cookies poden ser de publicitat personalitzada i permetre així la gestió dels espais publicitaris de la web sobre la base del comportament i hàbits de navegació d’usuari, d’on s’obté el seu perfil i permeten personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari o altres perfils i xarxes socials de l’usuari.

Segons el seu termini:

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina Web i s’esborren en tancar el navegador.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari fins que són eliminades manualment o hagi conclòs el període de durada establert per a aquesta cookie.

Segons la seva titularitat:

Cookies pròpies Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercers Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

La següent taula recull la classificació i descripció de les cookies utilitzades en la present pàgina web perquè puguis identificar-les en el teu navegador:

CookieTypeDurationDescription
__atuvcTercers1 any 1 mesAquesta cookie la defineix AddThis per assegurar-se que veu el recompte actualitzat si comparteix una pàgina i torni abans que s'actualitzi la memòria cau de el recompte de recursos compartits.
__atuvsTercers30 minutsAquesta cookie la defineix AddThis per assegurar-se que veu el recompte actualitzat si comparteix una pàgina i torni abans que s'actualitzi la memòria cau de el recompte de recursos compartits.
_at.cwwTercersCapUtilitzada per la plataforma per compartir contingut social, AddThis.
_gaTercers2 anysAquesta cookie és instal·lada per Google Analytics. La cookie s'utilitza per calcular dades dels clients, sessions i fer un seguiment de l'ús del lloc per a l'informe d'anàlisi de el lloc. Les cookies emmagatzemen informació de forma anònima i assignen un nombre generat aleatòriament per identificar visitants únics.
_gat_gtag_UA_2267043_44Tercers1 minutGoogle utilitza aquesta galeta per a distingir els usuaris.
_gidTercers1 diaAquesta cookie és instal·lada per Google Analytics. La cookie s'utilitza per emmagatzemar informació sobre com els visitants fan servir un lloc web i ajuda a crear un informe d'anàlisi de com està funcionant el lloc web. Les dades recopilades, inclosos el nombre de visitants, la font d'on han vingut, i les pàgines visitades de forma anònima.
at-lojson-cache-ra-60361d6a25780751TercersCapUtilitzada per la plataforma per compartir contingut social, AddThis.
at-randTercersCapUtilitzada per la plataforma per compartir contingut social, AddThis.
cookielawinfo-checkbox-necessaryPròpia11 mesosAquesta cookie està configurada pel complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies en la categoria "Necessàries".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryPròpia11 mesosAquesta cookie està configurada pel complement de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies en la categoria "Altres cookies".
locTercers1 any 1 mesAddthis estableix aquesta galeta. Aquesta és una galeta de geolocalització per comprendre on es troben els usuaris que comparteixen la informació.
test_cookiePròpia11 mesos
uvcTercers1 any 1 mesAddthis.com estableix la cookie per determinar l'ús del servei Addthis.com.
viewed_cookie_policyPròpia11 mesosLa cookie està configurada pel complement de consentiment de cookies GDPR i s'utilitza per emmagatzemar si l'usuari ha donat el seu consentiment o no per a l'ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal.
xtcTercers1 any 1 mesRegistra el contingut compartit de l'usuari mitjançant mitjans socials.

Acceptació de la política de cookies

L’usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre l’ús ple de totes les funcionalitats del lloc Web.

D’aquesta manera, li mostrem informació sobre la política de cookies a la part superior de les pàgines del site per tal que vostè sigui conscient. Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Amagar aquest missatge. S’oculta l’avís a la present pàgina.
 • Modificar la seva configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la política de cookies i modificar la configuració del seu navegador.

Com bloquejar o eliminar les cookies

Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur . Per a això, li suggerim la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment fa servir. També pot utilitzar les eines de bloqueig de cookies de rastreig com Do Not Track, que pot descarregar del lloc: http://www.abine.com/dntdetail.php.

Així mateix, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part d’Alfa Printing, configurant per a això el seu navegador en els termes que preveu el punt anterior.

Sense perjudici de l’anterior, tingui en compte que la deshabilitació de les mateixes podria afectar el correcte funcionament de determinades seccions del lloc Web.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

Chrome Configuració > Opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut. support.google.com
Firefox Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada. support.mozilla.org
Internet Explorer Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. windows.microsoft.com
Opera Eines > Preferències > Editar preferències > Cookies. http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Safari Preferències > Seguretat. http://www.apple.com
Edge Configuració > Veure configuració avançada > Privacitat i serveis > Cookies. https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Modificacions de l'avís legal

Alfa Printing, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ la presentació i configuració d’aquest Web, així com els serveis i condicions requerides per utilitzar el Web i els seus serveis.

L’Usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament l’esmentat Avís Legal.

Confidencialitat

Alfa Printing, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Observacions de l'usuari

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Alfa Printing, S.L. a través de la Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a Alfa Printing, S.L. es consideraran no confidencials, reservant-se Alfa Printing, S.L. el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s’interpretarà sota la legislació espanyola.

Així mateix, Alfa Printing, S.L. i l’Usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Alfa Printing, S.L. i l’Usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Dades i Privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Alfa Printing, S.L.
Dir. postal: Polígon Industrial Famades, Calle Rosselló, 52, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Espanya.
Telèfon: +34 93 377 89 88
Correu electrònic: info@alfaprinting.es

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable, us informem que en Alfa Printing, S.L. (Des d’ara ALFA PRINTING) tractem les dades que ens facilites per a les següents finalitats:

 1. Gestionar les dades dels usuaris que contacten amb ALFA PRINTING a través dels formularis del Web que estan a disposició de l’usuari. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte en la nostra pàgina Web; així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’usuari via telefònica, electrònica, o sms si cal.
 2. Atendre a les teves consultes i sol·licituds.
 3. Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis.
 4. Realitzar enquestes de satisfacció i fins estadístics.
 5. Si consents, les teves dades podran ser utilitzades per informar-te i fer-te arribar periòdicament comunicacions de nous productes que puguin ser del teu interès així com oferir promocions, convidar-te a esdeveniments o altres. Podrem enviar-aquestes informacions tant a través de mitjans impresos, com electrònics i telefònics.
 6. Si consents, les teves dades podran ser utilitzades per a conèixer-te millor i elaborar el teu perfil. En cas d’estar disponibles, podran incorporar-se als perfils que s’elaborin sobre tu aquelles dades que puguis haver facilitat personalment o poden haver-se generat durant la teva utilització dels productes i serveis, informació addicional com aficions o delegació preferida, així com l’historial de client. Aquesta acceptació no suposa la presa de decisions automatitzades.
 7. Relació amb la Xarxa Oficial de Representants: posar-te en contacte amb els Representants de la nostra Xarxa Oficial a l’efecte de gestionar i tramitar la teva sol·licitud.

3. Tipologia de dades que es tracten
En el marc de la prestació dels serveis i condicionat a les finalitats consentides per tu, tractarem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives i de contacte per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.
 • Dades de preferències i aficions, si n’hi haguessin en el formulari que omplis,
 • Dades d’informació comercial, les que ens facilitis sobre les teves preferències per exemple a títol enunciatiu, però no limitatiu.

4. Per quant de temps conservarem les teves dades?
Les teves dades seran conservades mentre siguin necessàries per donar resposta a les peticions o sol·licituds que ens hagis fet, per la relació contractual, i en qualsevol cas fins que no demanis la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte de subscripció als serveis sol·licitats (com podrien ser una visita comercial, newsletter o elaboració d’un pressupost entre d’altres).

El tractament de les seves dades per a les finalitats addicionals referides anteriorment, es basa en el consentiment que ens has prestat. No obstant això, pots retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Pots retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a info@alfaprinting.es.

6. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les teves dades seran comunicades al representant que hagis seleccionat en el formulari corresponent amb domicili segons s’indica en les dades del mateix. Aquesta comunicació és necessària perquè puguem cursar la teva petició o sol·licitud.

També podran ser cedides en els casos en què hi hagi una obligació legal.

7. Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Alfa Printing, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podràs exercir aquests drets mitjançant petició enviant un correu electrònic a info@alfaprinting.es, adjuntant una còpia del teu DNI o altre document que acrediti la teva identitat, i indicant clarament el dret que vols exercir.

Finalment t’informem que pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

8. Dades subministrades sense consentiment.
Et recordem que en el cas que ens proporcions dades relatives a una altra persona física hauràs, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-lo dels extrems continguts en la present clàusula.

Back To Top