skip to Main Content

SERVEIS

Outsourcing

És la nostra línia de col·laboració tècnica especialitzada en la que oferim als responsables de la gestió i compra de la comunicació impresa, la producció gràfica i processos associats, un contracte de Print Management Outsourcing en el qual s’adopta per part d’un equip d’Alfa Printing la gestió de l’aprovisionament de material gràfic intervingut pel nostre equip.

Aportem

 • Know how per optimitzar recursos i procediments gràfics oferint les dades que ho permetrien a la part creativa o de desenvolupament de producte quan s’està en aquesta fase.
 • Assessorament en les millors tècniques de producció discriminades per tipologia de material gràfic, quantitats i finalitat del seu consum.
 • Centralització de la compra per aportar millores en:
  Gestió operativa de la mateixa.
  Control de campanyes i integritat de la marca a les mateixes.
  Simplificació de la cadena de proveïment pel nostre canal.

La resultant d’aquesta col·laboració és una reducció / optimització dels temps destinats per part del client en totes les fases i àrees operatives relacionades amb la producció gràfica en passar tot pel filtre professional que proposa, sense imposar, d’origen i en cada pas la solució més equilibrada, sense desestimar qualitat ni especialitats adequades al producte gràfic segons la intencionalitat de la comunicació.

Què inclou

El nostre contracte és anual i, després d’un estudi de les àrees/departaments als quals donar suport i/o cobrir íntegrament, s’estableix un Fee mensual + comissió per intermediació de la compra.

Inclou:

 • Intervenció en l’assessorament en la fase creativa i de disseny de cara a la materialització productiva més òptima possible.
 • Intervenció en la compra dels materials gràfics de la campanya encaixant recursos, terminis, integritat de marca a la comunicació, i elecció de tipologia de materials i acabats.
 • Intervenció en el seguiment de la producció de materials gràfics de les campanyes fins al seu lliurament.

El nostre objectiu primordial és aconseguir maximitzar l'èxit dels nostres clients.

Back To Top